Tomtesläppet i Karlskrona

Här anmäler du dig som utställare 2022. Anmälningsavgiften, 200 kr, är obligatorisk och faktureras i samband med övriga kostnader.

Saknas sådant kommer kontaktpersonens namn att används
För- och efternamn
Presentera varugruppen väl, ej med tillägg m.m. Arrangören förbehåller sig rätten att avböja deltagande om produkterna faller utanför marknadens inriktning
OBS! Det finns begränsat antal platser inomhus!
Anges i hela meter
Levande hantverk är hantverk som utförs på plats. Det ger 50 % rabatt på hyra för marknadsplats
Värmefläktar, kokplattor mm får ej användas
Använd övriga upplysningar om du vill ha fakturan till annan adress än den du angett ovan.