Tomtesläppet i Karlskrona

Här anmäler du dig som utställare 2022. Anmälningsavgiften, 200 kr, är obligatorisk och faktureras i samband med övriga kostnader.

Saknas sådant kommer kontaktpersonens namn att används
För- och efternamn
Presentera varugruppen väl, ej med tillägg m.m. Arrangören förbehåller sig rätten att avböja deltagande om produkterna faller utanför marknadens inriktning
Om större djup önskas eller plats för bil eller släp tar vi kontakt för att diskutera möjlighet och villkor.
Anges i hela meter
Levande hantverk är hantverk som utförs på plats. Det ger 50 % rabatt på hyra för marknadsplats
Värmefläktar får ej användas