Diabetesorganisationen i Sverige, DiOS

Här anmäler du medlemskap i DiOS. Om det redan finns en lokalförening på den plats du bor skickas anmälan dit och du erbjuds medlemskap i den föreningen.

De 4 sista siffrorna är inte obligatoriska
Länk till policyn finns på www.diabetesorg.se
Om du även vill ge bort ett medlemskap i present till någon kryssar du i den här rutan.